V Mladinskem centru Trbovlje spodbujamo vas, mlade, k aktivnemu preživljanju prostega časa in h kreativnemu izražanju in ustvarjanju, hkrati pa k sooblikovanju programa MCT in izkoriščanju prostora, kadra in materialov za vašo osebnostno rast.
V luči tega vas vabimo k sodelovanju v foto natečaju »Pod vodo«, ki se bo izvajal od 1. do 18. avgusta 2019.

Ali preživljate svoj prosti čas tudi na lokalnem bazenu v Trbovljah? Radi fotografirate? Tudi pod vodo? V Mladinskem centru vam dajemo priložnost, da vse to združite.
Posnemite fotografijo pod gladino trboveljskega bazena.

Natečaj bo potekal med 1. in 18. avgustom 2019. V tem času se igraj s svetlobo, kompozicijo, motivi podvodne fotografije. 22. avgusta bomo vse prispele fotografije z imeni avtorjev razstavili na trboveljskem bazenu ter na spletni strani mct.si in družabnih omrežjih Facebook in Instagram. Zavrnili pa bomo vse fotografije z žaljivo, nestrpno, sovražno, diskriminatorno, neprimerno vsebino. Posameznik lahko na natečaju sodeluje z največ tremi avtorskimi fotografijami.

Fotografije pošlji na e-naslov tanja.vozelj@mct.si s pripisom Natečaj Pod vodo. Dopiši še svoje podatke: ime, priimek, letnico rojstva in kontakt ter priloži izjavo o avtorstvu ter soglasje staršev (za mladoletne). Fotografijo tudi poimenuj.
Osebne podatke prijavljenih bomo v skladu z Uredbo o varovanju osebnih podatkov hranili v MCT in jih uporabili izključno za potrebe natečaja, hranili pa jih bomo tri leta. Ime in priimek avtorjev izdelkov bo javno objavljen na spletnih omrežjih MCT.

Za več informacij in pojasnila smo vam na voljo na telefonski številki 03 56 12 881 ali preko e-naslova tanja.vozelj@mct.si.

Pogoji sodelovanja so:

 1. Natečaja se lahko udeležijo mladi med 15. in 29. letom starosti. Mladoletnim udeležencem natečaja starši podpišejo soglasje za udeležbo na natečaju.
 2. Natečaj poteka med 1. in 18. 8. 2019. Nagrajenci bodo znani 22. 8. 2019.
 3. Na natečaju lahko sodelujejo ljubiteljski fotografi. Z oddajo del udeleženci natečaja potrjujejo, da so avtorji fotografij in da se strinjajo s pravili in pogoji fotografskega natečaja.
 4. Fotografija mora biti avtorsko delo. Avtor podpiše izjavo o avtorstvu, ki je v prilogi tega natečaja.
 5. Fotografije morajo biti v JPG (JPEG) formatu, ločljivosti 300 dpi, po daljši stranici pa imajo lahko največ 3000 px.
 6. Na lice fotografije ni dovoljeno dodajati podpisov in logotipov.
 7. Obdelava fotografij z računalniškimi programi je dovoljena v mejah, ko se s posegi ne vpliva na vsebino fotografije.
 8. Avtorji z udeležbo na natečaju dajejo soglasje, da lahko njihove fotografije z navedbo avtorstva objavimo na spletni strani Mladinskega centra Trbovlje ter razširimo po lastnih kanalih obveščanja z namenom promocije (Instagram, Facebook).
 9. Po zaključku razstave natisnjene fotografije ostanejo v lasti MCT.
 10. Na podlagi prejetih fotografij bo komisija izbrala in nagradila tri zmagovalne fotografije.
 11. Najboljše 3 fotografije bodo nagrajene: prva fotografija z nagrado v vrednosti 75€, druga v vrednosti 50€ in tretja v vrednosti 25€.

Način ocenjevanja fotografij:

 1. Prispele fotografije bo ocenjevala komisija v sestavi mladinskih delavcev, profesionalnega fotografa in EVS prostovoljcev Mladinskega centra Trbovlje.
 2. Žirija bo sprejela v ocenjevanje samo dela, ki so nastala pod vodno gladino bazena Trbovlje.
 3. Žirija bo pri ocenjevanju prispelih fotografij upoštevala naslednje kriterije: ustreznost razpisnim pogojem, kompozicijo in tehnično ustreznost.
 4. Žirija ne bo ocenjevala fotografij z moralno sporno ali protizakonito vsebino ter tehnično neprimernih fotografij.
 5. Najboljše 3 fotografije bodo nagrajene: prva fotografija z nagrado v vrednosti 75€, druga v vrednosti 50€ in tretja v vrednosti 25€. 
 6. Izbor najboljših fotografij bo od 22. avgusta razstavljen v lokalu na trboveljskem bazenu. Komisija si pridružuje pravico, da ne podeli vseh nagrad.

Obvezne priloge:

Kakšen je vaš odziv?
0KUL0LOVE IT0KR NEKI

ZMST.SI © 2022.