Natečaj: Moj, tvoj, naš – MCT

MLADINSKI CENTER TRBOVLJE RAZPISUJE USTVARJALNI NATEČAJA »MOJ, TVOJ, NAŠ MCT«.

V Mladinskem centru Trbovlje spodbujamo vas, mlade, k razmišljanju in izražanju v sodobnem prostoru in času. Želimo, da mladi soustvarjate mladinski center – tako njegovo vsebino kot tudi njegovo podobo. Vabimo vas, da se udeležite ustvarjalnega natečaja »MOJ, TVOJ, NAŠ MCT«.

Če zaprete oči in si zamislite, da vstopate v MCT skozi glavna drsna vrata. Na svoji desni opazite ogromno tablo, na kateri je zapisan moto in narisan logo projekta Ključ. Projekt Ključ se je zaključil. Še vedno verjamemo v moto projekta, »kdor išče delo, hitreje najde službo«, in še vedno izvajamo delavnice za krepitev mehkih in specifičnih veščin v sklopu MCT programa Ključ po Ključu. A vendar si želimo spremembe.

Ta del našega in vašega prostora želimo spremeniti glede na vašo idejo. Narišite, naslikajte, skicirajte… nam, kaj bi moral videti vsak obiskovalec ob vstopu v MCT.

Podobo Trbovelj včeraj, danes, jutri? Vašo vizijo, vizijo mladih Trboveljčanov? Mozaik dejavnosti za mlade, ki jih ponujamo v MCT? Podobo vašega prostega časa ali mogoče kaj bolj abstraktnega, surrealističnega, post-apokaliptičnega?

V novembru in decembru nas zasujte s svojimi idejami o tem, kakšna naj bo podoba table ob vstopu v MCT. Dajte svoji domišljiji prosto pot, naj vam jesenski dnevi prinesejo sveže ideje.

Vabimo vas, da nam v kakršnem koli formatu (analognem ali digitalnem) in v kateri koli tehniki ustvarjanja (risba s svinčnikom, barvicami, flomastri, akvareli, praskanke, grafike…) pošljete svojo izvirno skico, risbo, načrt… table na steni ob vstopu v MCT.

V decembru bomo izbrali tisto idejo, ki se nam bo zdela najbolj iskriva, domiselna, drugačna, jo pretvorili v nalepko in z njo prelepili tablo Ključ.

Vse ideje in njihove avtorje bomo predstavili na spletni strani mct.si ter na družabnih omrežjih Facebook in Instagram. Zavrnili pa bomo vse ideje z žaljivo, nestrpno, sovražno, diskriminatorno vsebino.

Natečaj poteka med 8. novembrom in 13. decembrom 2019. V tem času poišči idejo in pripravi / ustvari skico in nam prijavo najkasneje do 13. 12. 2019 pošlji po pošti na naslov Mladinski center Trbovlje, Ulica 1. junija 18, 1420 Trbovlje s pripisom “ustvarjalni natečaj” ali jo osebno prinesi v Kavarno MCT, kjer bosta na voljo tudi prej omenjeni izjavi, lahko pa jo pošlješ tudi preko e-pošte katra.kozinc@mct.si.

Ne pozabi pripisati svojih podatkov (ime, priimek, letnico rojstva in kontakt) ter priložiti izjave o avtorstvu ter soglasja staršev (za mladoletne).

Izdelek tudi poimenuj. Osebne podatke prijavljenih bomo v skladu z Uredbo o varovanju osebnih podatkov hranili v MCT in jih uporabili izključno za potrebe natečaja, hranili pa jih bomo tri leta. Ime in priimek avtorjev izbranih izdelkov bo javno objavljen na spletnih omrežjih MCT.

Za več informacij in pojasnila smo vam na voljo na telefonski številki 035612883 (Katra Kozinc) ali preko e-naslova katra.kozinc@mct.si.

Pogoji sodelovanja so:

 • Natečaja se lahko udeležijo mladi med 13. in 29. letom starosti. Mladoletnim udeležencem natečaja starši podpišejo soglasje za udeležbo na natečaju.
 • Natečaj poteka med 8. novembrom in 13. decembrom 2019. Zmagovalci bodo znani v tednu med 16. in 20. decembrom 2019.
 • Izdelek mora biti avtorsko delo. Avtor podpiše izjavo o avtorstvu, ki je v prilogi tega natečaja, hkrati avtorji s podpisom potrjujejo, da se strinjajo s pravili in pogoji natečaja.
 • Na podlagi prejetih izdelkov bo komisija izbrala in nagradila najprimernejšo glede na kriterije razpisa in kriterija za ocenjevanje za ureditev table Ključ v MCT.
 • Delo zmagovalnega dela bo del Mladinskega centra Trbovlje.
 • Prijavo naj avtorji posredujejo na naslov Mladinski center Trbovlje, Ulica 1. junija 18, 1420 Trbovlje, s pripisom »Ustvarjalni natečaj«, jo oddajo osebno v MCT ali pošljejo preko e-pošte.
 1. Vsa prispela dela bodo v obliki razstave začasno razstavljena po prostorih Mladinskega centra Trbovlje in predstavljena na spletni strani mct.si ter na Facebook profilu Mct Mladinski center Trbovlje.
 • Izdelek v kontekstu tega natečaja pomeni kakršno koli formo umetniškega izdelka (list papirja, fotografija, pdf dokument, …).

Način ocenjevanja zgodb:

 1. Prispele prijave bo ocenjevala komisija sestavljena iz  predstavnika zaposlenih MCT, grafičnega oblikovalca ter enega EVS prostovoljca.
 2. Izdelek, ki bo krasil tablo Ključ, bomo izbrali na podlagi naslednjih meril: izvirnost, kreativnost, iskrivost, domiselnost.
 3. Komisija si pridružuje pravico, da ne izbere nobenega ustvarjalca ali da jih izbere več in njihove ideje združi. O slednjem se bo komisija predhodno posvetovala z avtorji izdelkov.
 4. Komisija si pridržuje pravico, da zavrne oz. iz tekmovanja izloči vsebine z žaljivo, diskriminatorno, sovražno, nestrpno vsebino.
 5. Razglasitev rezultata natečaja bo v tednu med 16. in 20. decembrom 2019. O dogodku bodo vsi udeleženci natečaja predhodno obveščeni.
 6. Izdelek zmagovalnega ustvarjalca/ustvarjalke bomo (s skupnimi močmi – z avtorjem) pretvorili v nalepko v velikosti 1,25m x 1,5 m in bo krasila vhod v MCT. Vsi ustvarjalci bodo predstavljeni na spletni in Facebook strani MCT.  

Obvezne priloge:

What's your reaction?
0KUL0LOVE IT0KR NEKI

ZMST.SI © 2024.