Društvo za Združene narode za Slovenijo (ZN) za Slovenijo v sodelovanju s Platformo SLOGA vabi k sodelovanju na mladinskem natečaju ob mednarodnem dnevu človekovih pravic. Tema letošnjega natečaja je dostop do čiste vode in sanitarne ureditve. Na natečaju lahko sodelujete mladi stari od 12 do 29 let. Nagradni natečaj je razdeljen na dva sklopa: literarni in fotografski natečaj. Prva nagrada literarnega natečaja je tablični računalnik, fotografskega natečaja pa brezžične slušalke AirPods2. Rok za oddajo del je 30. november 2021.

Dne 10. decembra se spominjamo sprejetja Splošne deklaracije človekovih pravic v Organizaciji združenih narodov (OZN) leta 1948. Ta zgodovinski dokument je na globalni ravni prvič razglasil, da so vsi ljudje rojeni svobodni, imajo enako dostojanstvo, enake pravice in da so do svojih pravic ter svoboščin upravičeni ne glede na rasno pripadnost, barvo kože, spol, jezik, vero, politično ali drugo prepričanje, narodno ali socialno pripadnost, premoženje, kraj rojstva ali katero koli drugo okoliščino.

Mladi, ujemite ideje in nam pošljite esej ali fotografijo!
Svoja dela s pripisom »Za natečaj ob dnevu ČP« in prijavnico pošljite po e-pošti info@unaslovenia.org.
Vsa prispela dela bo ocenila izborna komisija. Med pravočasno prispelimi izdelki bomo glede na izvirnost, povezanost z razpisano tematiko in sporočilnost izbrali najboljša dela.

Prispeli izdelki v vsakem sklopu bodo razdeljeni na tri starostne skupine: osnovnošolke_ci, srednješolci_ke ter mladi do 29. leta.

V vsaki skupini bodo izbrani trije nagrajenci_ke, ki bodo prejeli knjižne oziroma praktične nagrade.
Med vsemi prispelimi izdelki bomo izbrali tudi najbolj izvirno literarno in fotografsko delo.

Rezultati natečaja bodo objavljeni ob dnevu človekovih pravic 10. decembra 2021.
Nagrajena dela bodo predstavljena v spletnem zborniku.

Mladi imate pomembno vlogo pri udejanjanju človekovih pravic in ciljev trajnostnega razvoja, zato je Društvo za ZN v sodelovanju s Platformo SLOGA izbralo dostop do čiste vode ter sanitarne ureditve kot temo letošnjega natečaja. Voda v zunanjem delovanju Evropske unije je tudi ena od prednostnih nalog slovenskega predsedovanja Svetu EU.

Za dodatne informacije smo na voljo preko e-pošte: patricija.virtic@sloga-platform.org

Besedilo razpisa: Razpis CP 2021 UNA SLOGA razpis
Prijavnica: Razpis CP 2021 prijavnica

Mapa natečaja

 

Kakšen je vaš odziv?
0KUL0LOVE IT0KR NEKI

ZMST.SI © 2022.