MLADIM PRIJAZNA OBČINA TRBOVLJE – PODALJŠANJE CERTIFIKATA

Ponosni smo, da tudi Zavod za mladino in šport Trbovlje kot pomemben lokalni akter na področju mladine soustvarjamo programe in projekte z mladimi in (za mlade), tako v lokalnem, kot tudi v mednarodnarodnem okolju. Povzemamo s spletnega vira Občine Trbovlje, je “certifikat “mladim prijazna občina” priznanje samoupravnim lokalnim skupnostim, ki uspešno izvajajo ukrepe s področja vertikalnih in horizontalnih mladinskih politik. Certifikat Mladim prijazna občina s štiriletno veljavnostjo se podeljuje lokalnim skupnostim, ki jih strokovna komisija prepozna kot mladim prijazne, ker uspešno izvajajo po vsaj en ukrep iz vseh prioritetnih področjih mladinskih politikPri oceni uspešnosti izvajanja ukrepov je poseben poudarek namenjen participaciji, organiziranju, informiranju, zaposlovanju in izobraževanju mladih, stanovanjski politiki, mobilnosti mladih. V veselje in ponos nam je, da smo certifikat, pridobljen leta 2014, že dvakrat obnovili, saj to pomeni, da smo v zadnjih 8 letih uspešno delovali za mlade in z mladimi.

Občina Trbovlje se je z nazivom mladim prijazna občina prvič lahko pohvalila leta 2014 in naziv ponosno nosila vse do leta 2022. Za obnovitev certifikata Mladim prijazna občina 2022 – 2026 je bilo treba izkazati uspešnost in učinkovitost na številnih področjih, zato s ponosom sporočamo, da so nam certifikat potrdili že tretjič.

Občina Trbovlje je naziv upravičila na vseh naštetih področjih, posebej izpostavljeni pa sta bili področji participacije mladih in stanovanjske politike. Participacijo mladih omogočamo z mladinskimi parlamenti, na katerih imajo mladi možnost povedati svoje mnenje in dati pobude ter ideje za prihajajoče projekte. Za nekatere projekte, ki jih je Občina Trbovlje v preteklosti že izvedla, so ideje prispevali ravno mladi nadobudneži. V želji, da bi mladim dali priložnost in jih spodbudili, da čim prej zaživijo samostojno življenje ter si ustvarijo družino, smo naredili korak naprej tudi pri stanovanjski politiki in leta 2019 sprejeli pravilnik in objavili javni razpis za dodelitev stanovanj, namenjenih samo mladim, starim med 18 in 34 let.

Vir : https://www.trbovlje.si/objava/681294

 

 

What's your reaction?
0KUL0LOVE IT0KR NEKI

ZMST.SI © 2024.