Eno izmed osnovnih poslanstev mladinskih centrov je podpora pri aktivni participaciji. Aktivno participacijo lahko opredelimo kot aktivno sodelovanje mladih pri sprejemanju odločitev o katerikoli zadevi. Lahko je to sodelovanje v delovanju šole, sodelovanje v dijaški skupnosti, sodelovanje pri delu kulturnih, športnih in drugih društvih pa tudi v neformalnih skupinah. Pomembno je, da vplivajo na oblikovanje in spreminjanje družbe. Vključevanje je lahko posredno ali neposredno ter na različnih ravneh, od družine, lokalne skupnosti, do države in mednarodne skupnosti. Zato lahko družbeno angažiranost in participacijo mladih povečujemo z večjim sodelovanjem v organizacijah v mladinskem sektorju oziroma s sodelovanjem v mladinskem delu. In ta prostor nudi tudi Mladinski center Trbovlje skozi svoj program vsako leto.

Mladi v MCT oblikujejo program zavoda, kar pomeni, da smo edini javni zavod, kamor lahko mladi pridejo s svojimi idejami in jih tudi uresničijo. Temu so namenjene t. i. programske pustolovščine, ki jih izvajamo ločeno za osnovnošolce in starejše mlade. Rezultat pustolovščin so sleepoverji, ki jih običajno mladi organizirajo v času šolskih počitnic, oblikovana soba pobega, različni koncerti, okrogle mize, delavnice in druge aktivnosti.

Enkrat letno skupaj z občino Trbovlje izpeljemo mladinski parlament, kjer se mladi srečajo z aktualnim županom_jo ter občinsko ekipo, ki odgovorijo na vprašanja in pobude mladih. Mnoge ideje s teh srečanj so se tudi uresničile. Mladi opazijo, kaj bi lahko izboljšali, spremenili v lokalni skupnosti in kar jim je všeč drugje, pa bi radi to prenesli tudi v svoje okolje. Vsako leto izpostavimo tudi eno temo, ki je pomembna za mlade, iz take pobude se je rodil stanovanjski projekt »Gremo mi na svoje«, ko smo skupaj z mladimi uredili stanovanje za mlad par.

V letu lokalnih volitev pa je to tudi priložnost, da se mladi pokažejo vsem kandidatkam in kandidatom za župane. Ob tej priložnosti s pomočjo mentorjev MCT organizirajo predvolilno soočenje, kjer lahko vsem postavijo vprašanja, podajo pobude in opozorijo na izzive, ki jih vidijo. Hkrati pa povedo tudi, v kakem mestu si želijo živeti. Mladi so nosilci razvoja, novih pogledov, novih vizij. Zato jim je potrebno dati priložnost in prostor, da stalno, mogoče ne le enkrat letno sodelujejo v procesih odločanja. Skupno iskanje rešitev s predstavniki vseh generacij daje najboljše rezultate in konsenzualne, t. i. win win rešitve.

Kaj pa s tem pridobijo mladi?

  • Dvigne se avtonomija mladih,
  • dobijo podporo, da tudi v odrasli dobi (p)ostanejo aktivni državljani,
  • prevzemajo odgovornost,
  • krepi se demokratičnost družbe.
Kakšen je vaš odziv?
1KUL0LOVE IT0KR NEKI

ZMST.SI © 2023.