Krepitev medkulturnega dialoga je ena izmed pomembnih značilnosti Mladinskega centra Trbovlje. V mesecu februarju tako začenjamo večji mednarodni projekt z naslovom Safe Haven (v prevodu: Varno zatočišče), v katerem bomo razvijali orodja za mladinske delavce, učitelje, šole in organizacije za delo z mladimi na področju krepitve medkulturnega dialoga.

Projekt temelji na prepričanju, da je strpnost pravi pristop pri osmišljanju različnosti. Orodja, ki jih razvijamo imajo tako za cilj okrepiti strpnost med mladimi na način, da razširijo svoje razumevanje tako različnih kultur, kot tudi vzrokov za aktualno begunsko in migrantsko krizo.

V projektu tako razvijamo mladinsko igro z naslovom »Kovček,« ki bo opisani pristop prevedla v mladim razumljiv jezik in ga približala skozi igro. Orodje bo po projektu na voljo mladinskim delavcem in učiteljem za njihovo neposredno delo z mladimi.

V nadaljevanju projekta bomo v sodelovanju z mednarodnimi partnerji iz Turčije, Velike Britanije in Poljske izbrali najboljše primere lokalnih ukrepov, ki v različnih evropskih okoljih krepijo medkulturni dialog in bi jih veljalo kot primere dobrih praks prenesti v lastno okolje.

Poleg zadanih ciljev pa projekt mladim omogoča številne aktivnosti, ki spodbujajo aktivno državljanstvo mladih. V okviru projekta je tako že nastala skupina mladih, ki ob mentorstvu priznanega pisatelja Romana Rozine krepi veščine kritičnega pisanja in razmišljanja. V prihodnjih dneh pa bomo v okviru istega projekta izvedli različne programske vsebine za mlade osnovnošolce, ki jim slovenščina ni materni jezik.

Projekt z naslovom Safe Haven je projekt strateškega partnerstva, ki je financiran s strani program Erasmus +, Mladi v akciji.

Kakšen je vaš odziv?
0KUL0LOVE IT0KR NEKI

ZMST.SI © 2022.