Iščeš zaposlitev – pridi na Most!

Kje se pa ti vidiš čez 2 leti? Gre tudi tebi to vprašanje na živce, ker morda še sam_a ne poznaš odgovora nanj? Nisi edini_a in razumemo te! Kaj pa, če bi imel_a nekoga, ki bi s tabo korak po korak odkrival, kaj je tisto, kar si želiš početi v življenju in kako lahko narediš korak v pravo smer do zaposlitve?

Pri iskanju zaposlitve imamo pogosto občutek, da se mladi znajdemo na enem in delodajalci na drugem bregu, vmes pa teče reka brezupa, ki je marsikoga že odnesla s seboj. Zato smo na Zavodu za mladino in šport Trbovlje in Mladinskem centru Šentjur združili moči, napeli možgane in zavihali rokave, da ti pri tem pomagamo – s projektom Most.

Namen projekta Most je povečati zaposljivost in zaposlenost mladih z zmanjšanjem vrzeli med mladimi brezposelnimi in delodajalci preko metod mladinskega dela. Razvili smo model usposabljanj, ki rešuje izzive mladih ob vstopu na trg dela, preprečuje dolgotrajno brezposelnost in socialno izključenost, s spodbujanjem aktivne participacije v lokalnem okolju pa prispeva k pridobivanju splošnih, specifičnih kompetenc za večjo zaposljivost in k razvoju skupnosti, s čimer učinkuje na mlade, področje mladinskega dela in širše.
 

Kaj bomo počeli?

Projekt Most je zasnovan tako, da te preko interaktivnih usposabljanj postopoma vodi od spoznavanja sebe in svojih kariernih ciljev do prvega stika z delodajalci. Na tej poti pa nisi sam – čez vsebine te bodo vodili izkušeni mentorji, v vsaki skupini pa je prostora za 20 mladih. Mladih, ki so se znašli na podobnem razpotju kot ti, se soočajo z enakimi izzivi in tudi sami iščejo zaposlitev. Usposabljanja bodo potekala v obliki srečanj mladih izmenično v Trbovljah in v Šentjurju.

V prvem sklopu bomo spoznavali sebe in svoj potencial (kaj si želimo, v čem smo dobri, kako lahko svoje kompetence in vrednote predstavimo delodajalcu), si postavili karierne cilje in načrtovali korake do njihove uresničitve, raziskali drugačne oblike zaposlitve, ustvarili kreativni CV, odkrivali pasti zaposlitvenih oglasov ter pomembnost ustrezne komunikacije na zaposlitvenem razgovoru.

V drugem sklopu se bomo individualno, v parih ali manjših skupinah naučili prepoznati izzive iz okolja in jih reševali z novo pridobljenim znanjem projektnega dela – pri tem pa bomo pridobivali nove izkušnje (za v CV, seveda) in krepili svoje kompetence. Načrtovali in izvedli bomo dogodke, na katere bomo povabili potencialne delodajalce, z namenom, da širimo svoj krog poznanstev in odpiramo nova vrata do zaposlitve.
 

Kaj lahko pridobiš?

  1. Nova poznanstva: na usposabljanjih se bomo družili mladi iz zasavske in savinjske regije.
  2. Nova znanja in kompetence: osnove projektnega načrtovanja, osnove retorike, izdelava kreativnega CV-ja, NLP tehnike, prepoznavanje in ohranjanje lastnega potenciala, številne nove tehnike, s katerimi si lahko pomagaš ne le do zaposlitve, ampak tudi v vsakodnevnem življenju.
  3. Nove izkušnje: prepoznavanje izzivov, s katerimi se srečujejo tvoji vrstniki ali prebivalci lokalnega okolja, načrtovanje aktivnosti za odpravo teh izzivov in organizacija dogodkov, simulacija zaposlitvenega razgovora, piljenje svoje predstavitve (t. i. pitcha).
  4. Nova veze in poznanstva: spoznavni dogodki s potencialnimi delodajalci.
  5. Uradno potrdilo o sodelovanju z opisanimi kompetencami, ki si jih okrepil_a na usposabljanju. Potrdilo ti lahko služi kot dobra referenca pri prihodnjih prijavah na delovno mesto.

Kakšni so pogoji za vključitev?

  1. Starost med 15 in 29 let.
  2. Nisi redno zaposlen_a (lahko si na primer študent_ka zadnjega letnika fakultete ali absolvent_ka, občasno delaš na avtorsko ali podjemno pogodbo, nimaš pa sklenjene pogodbe za redno zaposlitev, si brezposeln_a oseba).
  3. Izpolniš in podpišeš dogovor o sodelovanju na usposabljanjih v obsegu vsaj 90 ur.
  4. Izpolniš anketni vprašalnik.
  5. Prideš na prvo usposabljanje in si zgradiš most do svoje zaposlitve

Kako se lahko vključiš in kdaj začnemo?

Uvodno srečanje nove skupine bo konec septembra. Naša srečanja bodo potekala v Trbovljah in v Šentjurju, če pa bo zaradi zdravstvenih omejitev nujno potrebno, pa preko spleta. Prijave zbiramo preko spletnega obrazca do 16. septembra oz. do zasedbe prostih mest.

Za več informacij nam piši na enega izmed teh e-naslovov: irena.ivnik@zmst.si (ZMŠT) ali mladi@ra-kozjansko.si (MC Šentjur).

**Projekt Most delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Namen projekta je povečati zaposljivost in zaposlenost mladih z zmanjšanjem vrzeli med mladimi brezposelnimi in delodajalci preko metod mladinskega dela. Razvili smo model usposabljanj, ki rešuje izzive mladih ob vstopu na trg dela, preprečuje dolgotrajno brezposelnost in socialno izključenost, s spodbujanjem aktivne participacije v lokalnem okolju pa prispeva k pridobivanju splošnih, specifičnih kompetenc za večjo zaposljivost in k razvoju skupnosti, s čimer učinkuje na mlade, področje mladinskega dela in širše.**

What's your reaction?
0KUL0LOVE IT0KR NEKI

ZMST.SI © 2024.