Informativni dogodek za vključitev v projekt Mladi voditelji, združeni za demokracijo

Projekt Mladi voditelji, združeni za demokracijo se bo izvajal v sedmih državah EU pod okriljem evropskega programa CERV (državljani, enakost, pravice in vrednote). Cilj projekta je podpreti demokratično in državljansko udejstvovanje mladih med 15. in 24. letom, ter okrepiti pomen njihovega vključevanja in zastopanja v evropskem procesu odločanja.
Projekt ti v okviru projektnih dejavnosti, ponuja številne možnost za brezplačno usposabljanje in izobraževanje na področju aktivnega državljanstva, zagovorništva, javnega nastopanja ter človekovih pravic. Vključiš se lahko v naslednje projektne dejavnosti:
Spletni mentorski program za odnose z javnostmi in zagovorništvo za 140 mladih voditeljev v 7 partnerskih državah.
Obiski parlamenta EU za udeležence mentorskega programa za odnose z javnostmi in zagovorništvo
Skupno srečanje v EU o vključevanju mladih v procesu odločanja na evropski ravni, namenjeno prvim volivcem na volitvah v Evropski parlament leta 2024
Nacionalna zagovorniška kampanja za spodbujanje pravic otrok in mladih ter aktivnega državljanstva.
Udeležba v vseh projektnih dejavnostih je brezplačna in ti nudi naslednje ugodnosti:
Znanje in kompetence s področja komuniciranja in zagovorništva;
Poglabljanje v vrednote, vlogo in delovanja Evropske unije;
Priložnost za aktivno vključevanje in organizacijo zagovorniških akcij o temah, ki zadevajo in zanimajo mlade.
Poglabljanje v koncept državljanskega udejstvovanja (vrednote, stališča, znanja, veščine, vedenje, čustva).
Sodelovanje v mednarodni izkušnji z mladimi iz 6 evropskih držav.
Sodelovanje v razpravah, debatah in okroglih mizah na teme, povezane z dezinformacijami, sovražnim govorom, svobodo govora, evropskimi vrednotami in identiteto.
Več informacij v zvezi s projektom je dostopnih na naslednji povezavi:
What's your reaction?
0KUL0LOVE IT0KR NEKI

ZMST.SI © 2024.