Fundacija za šport bo sofinancirala zamenjave umetne trave

Občina Trbovlje je bila uspešna na razpisu Fundacije za šport za sofinanciranje gradnje športnih objektov in površin za šport v naravi in bo za izvedbo investicije zamenjave umetne trave na nogometnem igrišču Rudar prejela dobrih 49 tisoč evrov. V letošnjem letu bo Občina zamenjala dotrajano umetno travo, saj je sedanja v uporabi že od leta 2008.

Glede na to, da je nogometno igrišče dostopno tako Nogometnemu klubu Rudar Trbovlje in Dekliškemu nogometnemu klubu Trbovlje, kot tudi vsem drugim občanom, še posebej otrokom iz vrtcev in šol, invalidom in rekreativnim športnikom, zamenjava umetne trave predstavlja tudi velik doprinos k spodbujanju športa ter organizirani vadbi in prostočasnim aktivnostim v občini.

What's your reaction?
0KUL0LOVE IT0KR NEKI

ZMST.SI © 2024.