Dogodki v času zimskih počitnic

Kaj je dogodek?

Na to vprašanje obstaja veliko odgovorov in odgovori so odvisni od stališča osebe, ki odgovarja na navedeno vprašanje. Priznana akademska pisatelja kot sta Getz in Goldblatt opisujeta dogodek kot začasno in načrtno zbiranje ljudi. (Bladen et al., 2012).

Sama beseda šport naj bi bila sestavljena iz angleškega glagola to desport. Angleški glagol to desport pa iz francoskega glagola desport kar lahko prevedemo kot: kratkočasiti se, zabavati se, razvedriti se. (Rošić-Ključanin, 2013).

Sedaj, ko je pojem dogodka natančno definiran lahko definiramo še vrsto dogodka in sicer športni dogodek.

Športni dogodki so dogodki, ki jih povezuje šport, natančneje dogodki športnega značaja (jubilejna praznovanja, turnirji, podelitve, s športom povezane otvoritve itd.) Takšni dogodki so namenjeni ciljni skupini, ki jih zanima športna dejavnost. Namen športnega dogodka je promocija športa in zabava med udeleženci kakor tudi spodbujanje mlajših sovrstnikov k soudeležbi v športu (Rošić-Ključanin, 2013).
Športne dogodke organiziramo tudi v sklopu MCT-ja. To bomo opravili tudi v času zimskih počitnic.

Jutri, v torek, 19. 2. 2018, za vas pripravljamo indoor paintball v Ljubljani. Več info na naši fb strani.

Rok KMETIČ

Literatura:

1. Bladen, C., Kennell, J., Abson, E. and Wilde, N. (2012). Events management. Routledge.

  1. Rošić Ključanin, E. (2013). Organizacija poslovnega dogodka-90 let nogometnega kluba Domžale.
    Podiplomski študij. B&B Višja in strokovna šola.
What's your reaction?
0KUL0LOVE IT0KR NEKI

ZMST.SI © 2024.