DAN SLOVENSKEGA ŠPORTA

ŠPORT JE PRAZNIK!
23. SEPTEMBER = DAN SLOVENSKEGA ŠPORTA!
Slovenci smo športni narod. To ne potrjujejo le številni uspehi naših vrhunskih športnikov, temveč predvsem polna šolska igrišča, zapolnjene gorske in hribovske koče ter polne športne dvorane in fitnes centri po celi državi. Redna telesna dejavnost je izjemnega pomena za zdravje, ki je skupaj z duševnim zdravjem najpomembnejša sestavina zdravega življenjskega sloga. Tega se Slovenci dobro zavedamo.
Šport je v naši naravi in to je prepoznala tudi država, ki je 18. junija 2020 na pobudo OKS-ZŠZ razglasila 23. september za Dan slovenskega športa.
Dan slovenskega športa je dan za šport. Otroci v vrtcih in šolah, ga bodo obeležili s športnim dnevom, na delovnih mestih si večkrat vzemimo čas za aktivni odmor, v prostem času se razgibajmo v naravi. Nekaj dogodkov v vaših krajih, pa lahko izberete v nadaljevanju. https://danslovenskegasporta.si/dogodki/
What's your reaction?
0KUL0LOVE IT1KR NEKI

ZMST.SI © 2024.