Back in Time – predhodni načrtovalni obisk

V našem Mladinskem centru so se med 6. in 9. majem 2019 mudili predstavniki organizacij Teatro Metaphora iz Madeire na Portugalskem ter šole Goce Delcev iz Valandovega iz Makedonije na predhodnem načrtovalne obisku za projekt Back in time.

Namen predhodnega načrtovalnega obiska je bil, da se partnerji začnejo dovolj zgodaj pripravljati na samo izmenjavo in tako zagotoviti čim bolj nemoten potek vseh organizacijskih postopkov, hkrati pa da se med seboj bolje spoznamo, da partnerjem predstavimo gostiteljsko organizacijo, okolje, v katerem bodo mladi bivali, ter podrobnosti samega projekta.

Izmenjava Back in Time bo potekala v prvem tednu šolskih počitnic, mladi iz treh držav pa bodo tekom izmenjave prepoznali pomen osebne komunikacije, smiselnost ustvarjanja mnenja na podlagi “fejk” profilov na družbenih omrežjih, raziskali komunikacijo in družabno življenje starejših generacij (v njihovih mladih letih) in jih primerjali z današnjo situacijo. Spoznali in uporabljali bodo načine preživljanja prostega časa in komunikacije pred dobo socialnih omrežij.

Mladi bodo tekom izmenjave preživljali svoj prosti čas zunaj, posluževali se bodo skupinskih, družabnih iger, raziskovali komunikacijo in skupinske igre starejših generacij.

Rezultati izmenjave, ki bodo predstavljeni na zaključnem dogodku izmenjave predvidoma 30. 6. 2019, so razstava dnevnih »snapov« in analognih profilov udeležencev na zaključni prireditvi, izdana zbirka skupinskih iger treh generacij, gledališka igra, ki prikazuje razlike med 3. generacijami.

Menimo, da bo projekt imel največji učinek na mlade udeležence, saj daje velik poudarek na uporabi reflektivnih metod, skozi katere bodo mladi ozavestili neformalno pridobljeno znanje. Izziv, ki so si ga mladi zastavili pa je, da preko dneva ne bodo uporabljali mobilnih telefonov.

Vsi že nestrpno pričakujemo izmenjavo in njene rezultate ter se veselimo novih prijateljstev.

What's your reaction?
0KUL0LOVE IT0KR NEKI

ZMST.SI © 2024.