2022 JE RAZGLAŠENO ZA EVROPSKO LETO MLADIH!

 

Ministrica za izobraževanje, znanost in šport prof. dr. Simona Kustec je ob imenovanju leta 2022 za evropsko leto mladih dejala: »Mladi si zaslužijo evropsko leto, ki jih bo postavilo v središče pozornosti in jim omogočilo vrsto priložnosti za njihov osebni, družbeni in karierni razvoj. Ves čas slovenskega predsedovanja smo si na različne načine prizadevali za aktivno participacijo in močan glas mladih. Mladi so tisti, ki bodo krojili našo prihodnost, zato me veseli, da smo skupaj dosegli ta izjemni dosežek, Evropsko leto mladih.«

Zavod za mladino in šport Trbovlje se zaveda posledic krize Covid19, ki pomembno ogroža duševno zdravje mladih. Raziskave kažejo, da se kar 89% študentov sooča z občutki tesnobe in depresije.
»Zavedamo se, da je participacija mladih ključnega pomena – je eden od varovalnih dejavnikov duševnega zdravja«, dodaja direktorica. Vsak torek imamo odprt Open Club (prostor za mlade), kjer imajo mladi priložnost, da uresničijo svoje sanje in organizirajo svoje dogodke. Mladi pri nas pišejo svojo zgodbo, ki odgovarja na njihove potrebe, ob tem pa so jim v pomoč in podporo na voljo izkušeni mladinski delavci.

“Slovensko predsedstvo se je zavzelo za širitev državljanskih prostorov za mlade in jih prvič vključilo kot pomembne deležnike v vse osrednje dogodke na področju izobraževanja, mladih in znanosti. Podali so nam pomembna stališča o šoli prihodnosti, uporabnosti znanosti in načinu delovanja družbe v prihodnje. Dejstvo je, da samo skupaj lahko naredimo ključne razvojne premike naprej. Zato me veseli, da bo njihov glas v letu 2022 še bolj slišan”, pove Ministrica za izobraževanje, znanost in šport prof. dr. Simona Kustec.

Poleg programa Erasmus+ in evropske solidarnostne enote s proračunom v višini 28 milijard evrov oziroma ene milijarde evrov za trenutno finančno obdobje več priložnosti za mlade ustvarjata tudi jamstvo za mlade in pobuda za zaposlovanje mladih. Leta 2022 se bo poleg tega začel izvajati novi program ALMA, ki bo podprl čezmejno poklicno mobilnost prikrajšanih mladih.

Vir : https://slovenian-presidency.consilium.europa.eu/sl/novice/leto-2022-potrjeno-za-evropsko-leto-mladih/?fbclid=IwAR1Z6y3B7-pINAOelrftFgm06nMbQNOt-clEtOx53dfr0SsJ-8U-6Mkc5zo

What's your reaction?
0KUL0LOVE IT0KR NEKI

ZMST.SI © 2024.